Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych

Email Drukuj PDF

 

W związku z planowanym, zakupem tablic informacyjnych dotyczących projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – zapraszamy do składania ofert na usługę drukowania tablic informacyjnych oraz naklejek.

Więcej…

Ogłoszenie - usługa wdrożenia oprogramowania Landesk

Email Drukuj PDF

W Gminie Miasta Radomia realizowane są prace nad realizacją projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem

cyfrowym” realizowanego w ramach POIG, oś priorytetowa 8, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

W związku z powyższym Gmina Miasta Radomia poszukuje profesjonalnego wsparcia w zakresie zainstalowania, wdrożenia i konfiguracji oprogramowania LANDesk® Management Suite wraz z modułem LANDesk Virtual Cloud Services Appliance.

Więcej…

Przetarg nieograniczony na dostawę 457 szt. zestawów komputerowych

Email Drukuj PDF

W dniu 07. lutego 2013r. Gmina Miasta Radomia rozpoczeła procedurę przetargu nieograniczonego na dostawę 457 szt. zestawów komputerowych dla uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Wsparcie w zakresie sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Email Drukuj PDF

W Gminie Miasta Radomia realizowane są prace nad realizacją projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym” realizowanego w ramach POIG, oś priorytetowa 8, działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

W związku z powyższym Urząd Miejski w Radomiu poszukuje profesjonalnego wsparcia w zakresie sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań numer 1, 2 i 4 w zamówieniu na roboty budowlane o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

W dniu 27.11.2012r. Gmina Miasta Radomia ogłosiła ponowny przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Budowa kabla światłowodowego - zawarcie umowy

Email Drukuj PDF

W dniu 25.10.2012r. Prezydent Miasta Radomia podpisał umowę z firmą Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na budowę kabla światłowodowego od Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 do Sali Serwerów w budynku Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód S.A. przy ul. Żeromskiego 75 w Radomiu” na potrzeby realizacji projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Więcej…

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

W dniu 26.09.2012r. Gmina Miasta Radomia ogłosiła przetarg nieograniczony na „Budowę kabla światłowodowego od Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 do Sali Serwerów w budynku Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód S.A. przy ul. Żeromskiego 75 w Radomiu” na potrzeby realizacji projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” Szczegóły na:

Więcej…

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

W dniu 12.09.2012r. Gmina Miasta Radomia ogłosiła przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Wsparcie w zakresie projektu technicznego

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Radomiu poszukuje wsparcia merytorycznego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych - instalacji kabla światłowodowego o symbolu Z-XOTKtsdD48J(4x12J) i średnicy 8 mm w kanalizacji Telekomunikacji Polskiej łączącego budynek Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 z budynkiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód S.A. w Radomiu przy ul. Żeromskiego 75.

Więcej…

Wsparcie w zakresie doradztwa technicznego

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W Urzędzie Miasta Radomia realizowane są prace nad realizacją projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym” realizowanego w ramach POIG, oś priorytetowa 8, działanie 8.3
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

Więcej…

Strona 3 z 4