Ogłoszenia

Ponowne (3) zaproszenie do składania ofert na usługę sześciokrotnej emisji ogłoszenia w bezpłatnej prasie o zasięgu lokalnym.

Email Drukuj PDF

Ponowne (3) zaproszenie do składania ofert na usługę sześciokrotnej emisji (w 6 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w bezpłatnej  prasie o zasięgu lokalnym.

 

Więcej…

Unieważnienie (2) postępowania

Email Drukuj PDF

Informuję, że postępowanie na usługę sześciokrotnej emisji (w 6 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w bezpłatnej  prasie o zasięgu lokalnym zostało unieważnione.

 


 

Wyjaśnienie:

W okresie od 21-24.07.2015 nie wpłynęła żadna oferta

Ponowne zaproszenie do składania ofert na usługę sześciokrotnej emisji w bezpłatnej prasie o zasięgu lokalnym.

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do składania ofert na usługę sześciokrotnej emisji (w 6 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w bezpłatnej  prasie o zasięgu lokalnym.

 

Więcej…

Unieważnienie postępowania

Email Drukuj PDF

Informuję, że postępowanie na usługę sześciokrotnej emisji (w 6 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w bezpłatnej  prasie o zasięgu lokalnym zostało unieważnione.

Więcej…

Zaproszenie do składania ofert na usługę pięciokrotnej emisji w płatnej prasie o zasięgu lokalnym lub dodatku lokalnym do ogólnopolskiej gazety.

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do składania ofert na usługę pięciokrotnej emisji (w 5 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w płatnej prasie o zasięgu lokalnym lub dodatku lokalnym do ogólnopolskiej gazety.

 

Więcej…

Zaproszenie do składania ofert na usługę sześciokrotnej emisji w bezpłatnej prasie o zasięgu lokalnym.

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do składania ofert na usługę sześciokrotnej emisji (w 6 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w bezpłatnej  prasie o zasięgu lokalnym.

 

Więcej…

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie zestawów komputerowych

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie 457 zestawów komputerowych dla uczestników projektu.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://bip.radom.pl

Ogłoszenie - przetarg na ubezpieczenie 43 stanowisk specjalistycznych

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie specjalistycznych stanowisk komputerowych dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://bip.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet

Email Drukuj PDF

W związku z realizacją projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” realizowanego w ramach POIG, oś priorytetowa 8, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Gmina Miasta Radomia poszukuje profesjonalnego wsparcia w zakresie świadczenia usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do Internetu dla realizacji Projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…

Ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego

Email Drukuj PDF

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie specjalistycznych stanowisk komputerowych dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://bip.radom.pl

 

Strona 2 z 4