Zaproszenie do składania ofert - usługa serwisu infrastruktury i wsparcia technicznego dla użytkowników sieci

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie usługi kompleksowej obsługi, utrzymania i serwisu infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej działającej na terenie Gminy Miasta Radomia dla utrzymania celów Projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz usługi wsparcia technicznego i obsługi serwisowej urządzeń u użytkowników sieci.

W związku z powyższym Gmina Miasta Radomia, dla utrzymania rezultatów projektu, poszukuje profesjonalnego wsparcia w zakresie sprawowania usługi kompleksowej obsługi, utrzymania i serwisu infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej oraz kompleksowej usługi wsparcia technicznego i obsługi serwisowej urządzeń u użytkowników sieci.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami znajduje się w załączonym pliku.

 

 

Termin składania OFERTY upływa z dniem 01.10.2015r. (czwartek).

OFERTĘ należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Radomiu 26-600, ul. Kilińskiego 30, pok. 52 (Wydział Teleinformatyczny) lub proszę przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Informujemy, warunki wyboru oferty są następujące:

1.         przesłanie OFERTY do dnia 01.10.2015r. (czwartek) wraz z wymaganymi poniżej wykazami;

2.         zostanie wybrana oferta najtańsza;

3.         przysłanie OFERTY jest jednoznaczne z akceptacją załączonego WZORU UMOWY (wzór umowy i oferty jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego);

4.         Wykonawca musi posiadać doświadczenie w sprawowaniu usługi serwisu infrastruktury sieci szerokopasmowej działającej w technologii LTE minimum przez okres 1 roku na przestrzeni ostatnich 3 lat. Wykonawca ma wykazać,  że wykonał w okresie ostatnich trzech przed upływem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu serwisu infrastruktury sieci szerokopasmowej działającej w technologii LTE minimum przez okres 1 roku wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

5.         Wykonawca musi posiadać doświadczenie w sprawowaniu usługi wsparcia technicznego użytkowników sieci, która posiada minimum 1000 użytkowników. Wykonawca ma wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech przed upływem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu usługi wsparcia technicznego użytkowników sieci, która posiada minimum 1000 użytkowników minimum przez okres 1 roku wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

6.         okres związania ofertą wynosi 14 dni;

7.         okres trwania umowy wynosi 12 miesięcy;

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Druk oferty