Ponowne zaproszenie do składania ofert na usługę sześciokrotnej emisji w bezpłatnej prasie o zasięgu lokalnym.

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do składania ofert na usługę sześciokrotnej emisji (w 6 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w bezpłatnej  prasie o zasięgu lokalnym.

 

 

 

Gmina Miasta Radomia zaprasza do składania ofert na usługę sześciokrotnej emisji (w 6 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w bezpłatnej  prasie o zasięgu lokalnym.

Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8, działanie 8.3.- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Sześciokrotnej emisji (w 6 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej ww. Projektu w bezpłatnej prasie o zasięgu lokalnym.

2. Dostarczenia Zamawiającemu po 2 egzemplarze każdego z 6 numerów gazety z wyemitowanym ogłoszeniem.

3. Realizacji zlecenia zgodnie z załączonym przez Zamawiającego wzorem graficznym projektu reklamy, do którego Zamawiający posiada pełnię praw autorskich.

4. Ustalenia z Zamawiającym dat emisji oraz stron na których ogłoszenie zostanie wyemitowane zgodnie z załączonym harmonogramem.

Zamawiający wyraża zgodę na emisję reklamy na stronach od 4 do 7. W przypadku kiedy emisja ogłoszenia  na stronach innych niż opisane wyżej będzie w tej samej cenie ofertowej Zamawiający również wyraża zgodę na emisję na pozostałych stronach.

Złożenie  OFERTY jest równoznaczne z akceptacją umowy.

Termin na realizację umowy to 57 dni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć do dnia 24 lipca 2015r. do godziny 12:00 do sekretariatu Wydziału Teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Radomiu – pok. 52 lub drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 048 36 20 193 ( w godzinach od 7:30 do 15:30).

W załączeniu wzór umowy z załącznikiem oraz projekt ogłoszenia.