Unieważnienie postępowania

Email Drukuj PDF

Informuję, że postępowanie na usługę sześciokrotnej emisji (w 6 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w bezpłatnej  prasie o zasięgu lokalnym zostało unieważnione.

Wyjaśnienie:

Wpłynęły dwie oferty, jednak:

- jedna z firm nie jest w stanie wykonać usługi w terminie 57 dni od dnia podpisania umowy, ponieważ gazeta jest bezpłatnym dwutygodnikiem (ukazuje się dwa razy w miesiącu), a w okresie wakacyjnym lipiec i sierpień wydawana jest raz w miesiącu.

- oferta złożona przez drugą z firm, jest znacznie wyższa niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.