Zaproszenie do składania ofert na usługę pięciokrotnej emisji w płatnej prasie o zasięgu lokalnym lub dodatku lokalnym do ogólnopolskiej gazety.

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do składania ofert na usługę pięciokrotnej emisji (w 5 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w płatnej prasie o zasięgu lokalnym lub dodatku lokalnym do ogólnopolskiej gazety.

 

 

Gmina Miasta Radomia zaprasza do składania ofert na usługę pięciokrotnej emisji (w 5 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej promocji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w płatnej prasie o zasięgu lokalnym lub dodatku lokalnym do ogólnopolskiej gazety.

Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8, działanie 8.3.- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 

1. Pięciokrotnej emisji (w 5 wydaniach) kolorowej reklamy całostronicowej (ogłoszenia prasowego) dotyczącej ww. Projektu w płatnej prasie o zasięgu lokalnym lub dodatku lokalnym do ogólnopolskiej gazety.

2. Dostarczenia Zamawiającemu po 2 egzemplarze każdego z 5 numerów gazety z wyemitowanym ogłoszeniem.

3. Realizacji zlecenia zgodnie z załączonym przez Zamawiającego wzorem graficznym projektu reklamy, do którego Zamawiający posiada pełnię praw autorskich.

4. Ustalenia z Zamawiającym dat emisji oraz stron na których ogłoszenie zostanie wyemitowane zgodnie z załączonym harmonogramem.

 

Zamawiający wyraża zgodę na emisję reklamy na stronach od 4 do 7. W przypadku kiedy emisja ogłoszenia  na stronach innych niż opisane wyżej będzie w tej samej cenie ofertowej Zamawiający również wyraża zgodę na emisję na pozostałych stronach.

 

Proszę o przesłanie OFERTY na usługę pięciokrotnej emisji (w 5 wydaniach) kolorowej reklamy (ogłoszenia prasowego), mając na uwadze poniższe:

1. Pisemna akceptacja załączonego wzoru „Umowy na emisję ogłoszeń w bezpłatnej prasie o zasięgu lokalnym” – oświadczenie dopisane na druku oferty.

 

Termin na realizację umowy to 43 dni od dnia podpisania umowy.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 17 lipca 2015r. do godziny 12:00 do sekretariatu Wydziału Teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Radomiu – pok. 52 lub drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

W załączeniu wzór umowy z załącznikiem oraz projekt ogłoszenia.