Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet

Email Drukuj PDF

W związku z realizacją projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” realizowanego w ramach POIG, oś priorytetowa 8, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Gmina Miasta Radomia poszukuje profesjonalnego wsparcia w zakresie świadczenia usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do Internetu dla realizacji Projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

 

Proszę o przysłanie oferty na usługę świadczenia łącza i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na podstawie załączonych wymagań.

Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria wyboru oferty opisano w załączniku „Zapytanie ofertowe na łącze”.

Wzór umowy oraz druk oferty” również stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Ofertę należy przesłać do piątku 29.08.2014r. do godz. 12:00.