Email Drukuj PDF

Urząd Miejski przypomina, że tylko do 8 czerwca przyjmowane są zwrotne ankiety od uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Ankieta została rozesłana do uczestników projektu w pierwszej połowie maja. Informacje pozyskane dzięki niej pomogą w zorganizowaniu przewidzianych w projekcie szkoleń dla uczestników z zakresu obsługi łącza internetowego, podstaw komunikacji elektronicznej, obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania. Konieczna jest, na przykład, informacja o tym, czy uczestnik projektu, będący osobą niepełnosprawną, ma problemy z poruszaniem się i wyjściem na zewnątrz.

Więcej…
Email Drukuj PDF

Przedstawiamy WZÓR Ankiety nr 1.

Ankieta dotyczy szkoleń organizowanych w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Informacje zawarte w niej są niezbędne do przygotowania szkoleń i stworzenia grup uczestników z uwzględnieniem specjalnych potrzeb i sytuacji osób niepełnosprawnych (np. sprecyzowanie rodzaju niepełnosprawności, ograniczenia w poruszaniu się, itp.)

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 02. kwietnia 2012 roku uaktualniono składy grup zakwalifikowania w projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Zmiany wynikają z niedostarczenia wymaganego potwierdzenia uczestnictwa w grupach zakwalifikowania (wymaganego po procesie naboru – do dnia 30.listopada 2011 roku) lub złożeniem pisemnej rezygnacji przez zakwalifikowanych uczestników.

W związku z powyższym dokonano na listach zakwalifikowania następujących przesunięć:

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 25.01.2012 r. zakończyło się trwające od sierpnia 2011 roku postępowanie administracyjne o uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat przez Gminę Miasta Radomia.

W wyniku prowadzonego postępowania Miasto Radom uzyskało powyższą zgodę.

Szczegóły można znaleźć na stronach UKE:

http://www.uke.gov.pl/uke/

Uzyskanie tego stanowiska pozwala na kontynuowanie przedsięwzięcia i przejście do fazy projektowania, a następnie budowy infrastruktury internetowej.

Więcej…
Email Drukuj PDF

W miesiącu październiku 2011r. została przygotowana i wysłana
korespondencja do 1792 zakwalifikowanych uczestników Projektu.
Wnioskodawcy zaszeregowani do grup:


1. wnioski zakwalifikowane do grupy „Przyłącze Internetu wraz z komputerem” – 500 wniosków;
2. wnioski zakwalifikowane do grupy „Przyłącze Internetu” – 1006 wniosków;


zostali wezwani do potwierdzenia udziału w danej grupie zakwalifikowania do 30. listopada 2011r.

Więcej…
Email Drukuj PDF

W wyniku oceny zakwalifikowano do udziału w projekcie 1792 gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miasta Radomia.

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 30.09.2011r. zakończył się proces weryfikacji i oceny 2094 wniosków złożonych w procesie naboru przez potencjalnych beneficjentów ostatecznych projektu.

Następnym etapem będzie poinformowanie zakwalifikowanych wnioskodawców o decyzji Zespołu ds. oceny wniosków oraz żądanie potwierdzenia uczestnictwa w danej grupie zaszeregowania.

Email Drukuj PDF

 

Aktualnie, tj. od 01.07.2011r. trwa proces weryfikacyjny ponad dwóch tysięcy wniosków o uczestnictwo w projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Do chwili obecnej zweryfikowano 550 wniosków.

Przewidywany termin zakończenia prac Zespołu ds. oceny wniosków to 30.09.2011r.

 

Email Drukuj PDF

W dniu 30.06.2011r. zakończony został etap przyjmowania wniosków o uczestnictwo w projekcie "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" od potencjalnych beneficjentów. W chwili obecnej tj. od dnia 01.07.2011r. trwa weryfikacja złożonych wniosków wraz z załącznikami. Informacje dotyczące prac Zespołu ds. oceny wniosków będą zamieszczane na bieżąco na stronie projektu: ewc.umradom.pl

Email Drukuj PDF

Termin składania wniosków do projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” został przedłużony. Wnioski można składać do 30 czerwca 2011r.

Trudno w to uwierzyć - a jednak faktem jest, że zainteresowanie mieszkańców Radomia uzyskaniem bezpłatnego dostępu do Internetu było niższe od spodziewanego. Do tej pory zostało złożonych ponad 1200 wniosków. Tymczasem miasto jest gotowe zapewnić darmowy Internet dla 1500 gospodarstw domowych.

Trwa nabór beneficjentów ostatecznych do projektu więcej szczegółów w zakładce NABÓR

Strona 5 z 6