Email Drukuj PDF

W dniu 15.05.2013r. Gmina Miasta Radomia wszczęła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 1457 uczestników Projektu

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 11.02.2013r. Gmina Miasta Radomia podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie zwiększający dofinansowanie Projektu z 85% na 100%.

Wartość projektu: 10 149 100 zł

dofinansowanie: 10 149 100 zł

realizacja: 2010-2015

Email Drukuj PDF

W dniu 07. lutego 2013r. Gmina Miasta Radomia rozpoczeła procedurę przetargu nieograniczonego na dostawę 457 szt. zestawów komputerowych dla uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…
Email Drukuj PDF

 

W dniu 23.01.2013 roku Prezydent Miasta Radomia Pan Andrzej Kosztowniak podpisał w imieniu gminy umowę z konsorcjum firm, w którym liderem jest Asseco Poland S.A. na „Zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Miasta Radomia dla realizacji Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Asseco Poland S.A., lidera firm z branży IT w Polsce (największą spółkę informatyczną notowaną na giełdzie papierów wartościowych), reprezentował Pan Włodzimierz Serwiński - Wiceprezes Zarządu. Wartość umowy to 5.904.000 złotych.

Więcej…
Email Drukuj PDF

 

W październiku 2012r. Prezydent Miasta Radomia podpisał z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie aneks do umowy o dofinansowanie.

Zmianie uległ okres kwalifikowalnści wydatków, a tym samym termin realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

 

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 27.11.2012r. Gmina Miasta Radomia ogłosiła ponowny przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 25.10.2012r. Prezydent Miasta Radomia podpisał umowę z firmą Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na budowę kabla światłowodowego od Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 do Sali Serwerów w budynku Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód S.A. przy ul. Żeromskiego 75 w Radomiu” na potrzeby realizacji projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 26.09.2012r. Gmina Miasta Radomia ogłosiła przetarg nieograniczony na „Budowę kabla światłowodowego od Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 do Sali Serwerów w budynku Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód S.A. przy ul. Żeromskiego 75 w Radomiu” na potrzeby realizacji projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” Szczegóły na:

Więcej…
Email Drukuj PDF

 

W dniu 12.09.2012r. Gmina Miasta Radomia ogłosiła przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 1 sierpnia 2012 r. zostało podpisane "Porozumienie o współkorzystaniu z częstotliwości" pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Powiatem Przysuskim, niezbędne do realizacji naszego projektu.

Strona 4 z 6