Nabór uzupełniający do grupy Internet

Email Drukuj PDF

Zwolniło się kilka przyłączy do Internetu w ramach realizowanego przez miasto projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Obecnie trwa nabór uzupełniający do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Szczegóły w załączniku:

LINK

kontrola ewaluacyjna

Email Drukuj PDF

W dniach 29-30.11.2018r. odbyła się kontrola ewaluacyjna projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" przeprowadzona na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach kontroli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Radomiu i Centrum Projektów Polska Cyfrowa odwiedzili 30 gospodarstw domowych. Dokonano przeglądu sprzętu komputerowego użyczonego uczestnikom projektu i wykonano dokumentację fotograficzną.

Nabór uzupełniający - listopad 2018

Email Drukuj PDF

 

Rusza nabór uzupełniający dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą  w terminie od 5 do 16 listopada 2018r.,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Projekt skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz korzystających z pomocy społecznej. Preferowane będą rodziny, wśród których znajdują się dzieci w wieku szkolnym z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w:

Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;

Wydziale Teleinformatyczny - Sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatyczny – Biuro Projektu, pok. 73B;

 

Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego.

Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu pozyskują we własnym zakresie.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim, jak również ze strony internetowej bip. radom.pl (klikając w Załącznik do Zarządzenia Prezydenta).

 

Nabór uzupełniający 2018

Email Drukuj PDF

W dniach 8-31. stycznia 2018 prowadzony będzie nabór dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego. Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu pozyskują we własnym zakresie.

 

Wnioski można pobrać i składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Miejskim w Radomiu (w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 19 lub w Wydziale Teleinformatycznym pok. 52 lub 73B).

Wnioski można pobrać również ze strony bip. radom.pl (klikając w Załącznik do Zarządzenia Prezydenta).

Nabór uzupełniający

Email Drukuj PDF

W dniach 1-31. marca 2017 prowadzony będzie nabór dla utrzymania rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"  do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem".

 

Więcej…

Wyniki naboru uzupełniającego

Email Drukuj PDF

W dniu 31.03.2016r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1166/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie: określenia zasad oceny wniosków o uczestnictwo w Projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w toku rekrutacji uzupełniającej oraz powołania Zespołu ds. oceny tych wniosków, zakończył się nabór wniosków do ww. Projektu.

 

Więcej…

Nabór uzupełniający - dla utrzymania rezultatów projektu

Email Drukuj PDF

Od 01. marca 2016 r. rusza nabór uzupełniający do Projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".

Chodzi o uzupełnienie ilości użytkowników określonych w projekcie, w przypadkach rezygnacji przez dotychczasowych uczestników projektu. Na dzień dzisiejszy jest to 12 przyłączy do Internetu - w tym 2 przyłącza wraz z komputerem.

Więcej…

Prace modernizacyjne sieci

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż od dnia 20.01.2016 r. rozpoczną się prace dotyczące aktualizacji oprogramowania na urządzeniach sieciowych wchodzących w skład radomskiej infrastruktury sieci LTE. W trakcie prowadzonych prac na poszczególnych nadajnikach mogą występować przerwy w dostępie do Internetu, u osób podpiętych do danej stacji. Planowany czas prac konfiguracyjnych oraz możliwości wystąpienia przerw w świadczeniu usługi wynosi około 1 tygodnia.

 

Więcej…

Internet bezpłatny i wzorcowy

Email Drukuj PDF

Nasz radomski projekt  wskazywany jest jako wzorcowy na  internetowej stronie rządowej instytucji Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Więcej możesz przeczytać na stronie CPPC:

http://cppc.gov.pl/dzialanie-8-3-w-radomiu-bezplatny-internet-dla-tysiecy-osob/

Zobacz też:

artykuł w portalu informacyjnym radom24.pl .

artykuł w portalu biznes.onet.pl

Radom szerokopasmowy

Email Drukuj PDF

Realizowany w Radomiu projekt związany z udostępnieniem bezpłatnego internetu dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym prezentowany był jako przykład najlepszych praktyk  dotyczących projektów sieciowych podczas konferencji Broader Way Forum 2015.

 

Więcej…

Strona 1 z 6